لینک های دسترسی

طالبان: مولانا فضل الله زنده است


طالبان پاکستان میگویند مولانا فضل الله، یکی از رهبران طالبان در وادی سوات زنده است. و آنها ادعا های را که او زخمی شده است، تکذیب میکنند.

قبلاً در شروع ماه، قوای نظامی پاکستان گفت، مولانا فضل الله در یک حمله هوائی در منطقه شمال غرب آنشکور زخمی شد.

اردوی پاکستان در ماه اپریل بعد از آن دست به حمله زد که تندوران طالبان از یک موافقه نامه صلح با حکومت پاکستان تخطی نمودند و خود را به فاصله ۱۰۰ کیلو متری اسلام آباد پایتخت پاکستان رسانیدند.

جنگ علیه طالبان اکنون به سایر مواضع آنها در شمال غرب بشمول وزیرستان جنوبی انتشار یافته است.

فضل الله مسئول ده ها بم گذاری انتحاری و حملات چریکی علیه قوای حکومتی و مواضع ملکی شناخته میشود.

جنگجویان مولانا فضل الله از تقریباً دو سال بدین سو برای انفاذ شریعت اسلامی در سوات میجنگند.

پاکستان در بدل کسب معلومات که به دستگیری فضل الله منجر شود ۶۰۰ هزار دالر پاداش تعین نموده است.

XS
SM
MD
LG