لینک های دسترسی

یک تعداد افراد از شرکت در مراسم حج منع شده اند


وزرای صحییه دول عرب موافقه نموده اند یک تعداد مردم را از شرکت در مراسم حج، بنابر نگرانی مبنی بر سرایت انفلوانزای خوک، مانع گردند.

ابراهیم کیدانی، سخنگوی سازمان صحی جهان میگوید، وزراء موافقه کردند افراد بالا تر از سن ۶۵ و تحت سن ۱۲ ، و افراد مصاب به امراض مضمن را از شرکت در این رویداد متبرک اسلامی، منع سازند.

او این تبصره را بروز چهار شنبه بعد از ملاقات اش با وزرای دول عربی در مصر ایراد کرد.

الکیدانی میگوید این تصمیم باید از جانب حکومات وزرای صحیحه تصویب گردد.

معهذا حسین ویزیری، مدیر منطقوی مدیترانه شرقی سازمان صحی جهان، پیش بینی میکند که عربستان سعودی از این قیودات وضع شده پشتیبانی خواهد کرد.

سازمان صحی جهان میگوید سر از روز سه شنبه وایروس انفلوانزای خوک، از هنگامیکه در ماه اپریل ظهور کرد، تا کنون بیش از ۷۰۰ تن را در جهان کشته است.

XS
SM
MD
LG