لینک های دسترسی

قاضئ در هند اعتراف یگانه شخص متهم در حادثه حملات دهشت افگنی در ممبی را قبول کرد


قاضئ در هند اعتراف یگانه شخص متهم در حادثه حملات دهشت افگنی در شهر بندری ممبی را قبول کرد، اما امر داد که محاکمه او باز هم ادامه یابد.

محمد اجمل قصاب، تبعه پاکستان که یگانه شخص متهم و زنده مانده در حادثه ممبی است، بروز دوشنبه بطورغیر منتظره اعتراف کرد که یکی از چند مرد مسلحی بوده که در محاصره سه روزه دو هوتل و یک کنیسه در ممبی که باعث هلاکت ۱۶۶ تن گردید، دست داشته است.

قاضی M.L. Tahlyani گفت، این اعتراف الزامات علیه او را کاهش داده و نقش اش در خشونت گرائی را ضعیف میسازد.

بروز چهار شنبه قصاب گفت او طالب رحم نیست و حاضر است بخاطر جرایم اش بدار آویخته شود.

قصاب ملزم به ارتکاب ۸۶ جرم است، بشمول جنگ علیه هند، قتل و داشتن مواد منفجره. او اگر محکوم شناخته شود، به جزای مرگ مواجه خواهد گشت.

XS
SM
MD
LG