لینک های دسترسی

کرزی در مناظره انتخاباتی احتمالا شرکت نخواهد کرد


تلویزیون افغانستان قرار است مناظره انتخاباتی بین کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری در آنکشور را نشر نماید.

ولی رئیس جمهور حامد کرزی میگوید با این مناظره انتخاباتی مقاطعه خواهد کرد. و یکی از کاندیدان عمده دیگر انتخابات نیز تهدید کرده است درین مناظره حاضر نشود.

قرار بود آقای کرزی شام پنجشنبه با دو رقیب عمده خود: آقای داکتر عبدالله، وزیر خارجه اسبق و اشرف غنی، وزیر مالیه سابق، در مناظره شرکت کنند.

امادر اواخر روز چهارشنبه هیات پیشبرد مبارزه انتخاباتی آقای کرزی گفت، رئیس جمهور در این مناظره شرکت نخواهد کرد، زیرا "وقت کافی برای آمادگی آن وجود ندارد."

هیات مبارزه انتخاباتی کرزی همچنان سازمان دهندگان این مناظره را که از طرف تلویزیون « طلوع» به نشر میرسد، به دلیل عدم بیطرفی این تلویزیون در مقابل کرزی، متهم ساخته است.

معاونین آقای کرزی میگویند، کرزی تنها در صورتی در این مناظره شرکت خواهد کرد که جریان آن توسط همه شبکه های تلویزیونی افغانستان پخش گردد، و از جمله ۴۰ کاندید دیگر، تعداد بیشتر آنها باید در این مناظره دعوت شوند.

به تعقیب خروج کرزی از این مناظره، داکتر عبدالله، وزیر خارجه سابق، گفته است او نیز شاید در این مناظره شرکت نکند.

XS
SM
MD
LG