لینک های دسترسی

آمادگی برای سفر هیت چینائی در واشنگتن


مامورین ارشد ایالات متحده میگویند آنها برای هیت عالیرتبۀ چینائی که قرار است هفتۀ آینده به واشنگتن بیایند، خواهند گفت که بیحنگ باید بخاطر رشد اقصادی تنها با صادرات اتکا ننماید.

مامورین امریکایی روز پنجنشبه در مورد گفت و شنود های دو روزۀ اقتصادی و استراتیژیک ایالات متحده صحبت به خبرنگاران معلومات ارائه نمودند. این بزرگترین هیت چینائی است که به ایالات متحده سفر میکند. آنها در مورد تغیرات اقلیمی، سرمایه گزاری خارجی مسائل امنیتی مانند تکثیر سلاح های ذروی، مبارزه با دهشت افگنی و گذشتۀ حقوق بشر در چین صحبت خواهند کرد.

در رابطه به مسائل اقتصادی، با اشاره به بهبودی در اقتصاد ایالات متحده، اعضای تیم امریکایی گفت آنها همقطاران چینائی خود را هشدار خواهند داد که این پیشرفت اقتصادی بدین معنی نیست که مانند گذشته، تجارت بین دو کشور افزایش یابد.

XS
SM
MD
LG