لینک های دسترسی

برتانیه - حمایت از مساعی مذاکره با طالبان


برتانیه میگوید از مساعی مذاکره با شورشیان طالبان که در افغانستان در حال جنگ اند، حمایت میکند و به آنهایکه از خشونت دست میکشند اجازه میدهد شامل عملیه سیاسی گردند.

دوگلاس الکساندر، سکرتر اداره انکشاف بین المللی که از افغانستان دیدن میکند به رادیوی بی بی سی گفت، در عین حالیکه برای کسانیکه از خشونت دست میکشند راه حل سیاسی پیشنهاد میکنیم، لازم میبینیم که بر طالبان فشار نظامی نیز وارد گردد.

دیوید میلیبند، وزیر خارجه برتانیه نیز با الکسادر همصدا شد که طالبان میانه رو باید در عملیه سیاسی دخیل گردند.

ولی او گفت شورشیان افراطی باید 'بی رحمانه' تعقیب شوند.

برتانیه شامل یک تهاجم بزرگ نظامی در افغانستان است. حد اقل ۲۰ عسکر برتانیه در ماه جاری کشته شدند که این یک غوغا سیاسی را در رابطه با نقش برتانیه در جنگ افغانستان بر پا کرد.

برتانیه از سال ۲۰۰۱ بدین سو ۱۸۹ عسکر خود را درافغانستان از دست داده است.

XS
SM
MD
LG