لینک های دسترسی

عبدالله عبدالله مورد حمله قرار گرفت


کارکنان سیاسی برای یک کاندید انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگویند مردان مسلح بر یکی از مسولین انتخاباتی آنها حمله نمود و او را مجروح ساخت و رانندۀ وی را به قتل رسانید.

این حمله مسول مبارزات انتخاباتی عبدالله عبدالله، سابق وزیر خارجه را در ولایت لغمان هدف قرار داد.

کرزی پُر طرفدار ترین کاندید انتخابات آگست میباشد، ولی عبدالله نیز یکی از مخالفین عمده اوست.

در عین حال، حکومت افغانستان میگوید یک انفجار ماین کنار جاده در ولایت هلمند هشت محافظ امنیتی را کشته و چهار تن دیگر را زخمی نموده است.

وزارت داخلۀ افغانستان میگوید محافظین بروز سه شنبه در دو واسطه سفر مینمودند که ماین از دور انفجار داده شد و با هر دو موتر تصادم نمود.

وزارت داخله میگوید یک انفجار دیگر کنار جاده در ولایت پکتیکا بروز دوشنبه یک کارگر سرک سازی را کشته و دو تن دیگر را زخمی ساخت.

این انفجارات در حالی صورت میگیرد که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه آینده، خشونت ها در حال افزایش میباشد.

روز دوشنبه حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان از آنعده طالبانی که آمادۀ ترک خشونت باشند، خواست تا با ایشان مذاکره نماید.

آقای کرزی گفت اگر تندروان خشونت را در ملای عام محکوم نمایند، بخاطر صلح با آنها مذاکره خواهد نمود.

طالبان مذاکرات صلح را رد نموده گفتند آنها تا زمانی جنگ را ادامه خواهند داد که قوای خارجی افغانستان را ترک نماید.

XS
SM
MD
LG