لینک های دسترسی

فرمان مسدودی یک زندان ایران توسط خامنه ئی


آیت الله علی خامنه ئی، رهبر اعلی ایران فرمان مسدودی یک زندانی را صادر نموده که توقیف شده گان تظاهرات انتخابات ریاست جمهوری در آن نگهداری میشوند.

مامورین میگویند آیت الله خامنه ئی روز سه شنبه امر مسدودی توقیفگاه کهریزک را بخاطری داد که آن زندان نورم های را ندارد تا حقوق محبوسین را حفظ نماید.

روز دوشنبه رسانه های ایرانی گزارش داد که رئیس قضائی ایران از مامورین خواسته بود تا در مورد سرنوشت زندانی تصمیم گیرند که در نتیجۀ تظاهرات انتخابات مورد منازعه دستگیر شده اند.

علی رضا جمشیدی گفت محمد هاشم شاهرودی، رئیس قضائی گفت مامورین باید ظرف یک هفته تصمیم گیرند که آنها را رها میکنند و یا هم زندانی نگهمیدارند.

این سخنگوی قضایی ایران گفت ۳۰۰ زندانی از تظاهرات گستردۀ روی جاده ها باقی مانده که در نتیجۀ انتخاب دوبارۀ رئیس جمهور محمود احمدی نژاد در انتخابات ۱۲ جون، زندانی شدند.

اعضای حزب مخالف ادعای تقلب را میکنند، ولی مقامات ایرانی میگویند رای دهی منصفانه بود.

XS
SM
MD
LG