لینک های دسترسی

نقش قوای آیساف، ناتو و امریکا و چگونگی طرز العمل این نیرو ها


گذارش خبری از سوی مرکز مطالعات بین المللی و استراتیژیک در مورد سفر انتونی کوردس من مسؤل بخش سراتیژی این مرکز به افغانستان در مقراین سازمان در واشنگتن برگذار گردید.

طی این گذارش آقای کورس من در مورد مسایل مختلف و نقش قوتهای آیساف ، ناتو و امریکا و همچنان چگونگی طرزالعمل این نیروها در مبارزه علیه دهشت افگنی در منطقه بحث نمود.

ایالات متحده برای دست یافتن به کامیابی در جنگ علیه دهشت افگنی و طالبان و از بین بردن آنها در افغانستان باید محدود نمانده و به کمک های خویش ادامه دهد.

"باید ببنیم که افغانستان راه های را برای ساختار یک حکومت مؤثر ، قوای مؤثر دریافت نماید و درعین حال قابلیت روبرو شدن با چالش های طالبان و فشار قدرت های خارجی را داشته باشد."

آقای کوردسمن روی مسایل افغانستان وخاصتاً مشکلات استراتیژی نظامی در این کشور صحبت نمود.

وی گفت:

"بیشتر از هر مشکلی آنچه واضح شده است، این است که در مدت بیش از 5 سال، ما در تهیه قوا، تهیهء پول و یک سیتم که جنگ را در محراق توجه داشته باشد، ناکام مانده ایم، و نظر به ارزیابی ها، یک مبلغ گزاف پول های مساعدتی و پول های نظامی در این کشور ضایع شده است.

وی دلایل این ناکامی را در ضایعات قوای بشری و منابع و همچنان فساد اداری ،عدم شفافیت و حسابدهی در افغانستان خوانده و از خالی گاه ها میان ایالات متحده و متحدین آن یادآور شد.

"من نمی خواهم که یک ذهنیت نادرست را خلق نمایم ، بعضی ها از هر کشور و از هر سازمان که با آنها وظایفی را انجام داده ام ، وجود دارند ، اکثریت آنها بطور انفرادی با وجود محدودیت ها ، کار های عالی را انجام داده اند ، اما تلاش متحد بودن میان شان موجود نیست و هیچ پلان عمومی که آنها را باهم هماهنگ سازد وجود ندارد."

آقای کوردسمن به این نظر است که نه تنها تلاشهای قوای آیساف و ناتو بلکه ملل متحد و کشور های عضو ، سازمانهای غیر دولتی و و جوامع بین المللی نیز میتواند اتحاد را برای تأمین صلح در منطقه بمیان آورد.

اگر چه وی از ناکامی ایالت متحده در جنگ علیه دهشت افگنی در افغانستان سخن گفت اما تأکید نمود که ایالات متحده و متحدین میتوانند در این جنگ برنده شوند.

"فکر میکنم هنوز هم میتوانید برنده ء این جنگ شوید ، مشکل ما در این نسیت که ما در مقابل یک حریف قدرتمند قرار داریم ، مشکل ما در این است که باید خوب دقیق شویم تا بیابیم که منابع، ساختار تشکیلاتی و مدیریت این جنگ را تاکدام حد نادرست تهیه نموده ایم."

آقای کوردسمن در مورد عملیات اخیر نیروهای ایالات متحده در ولایت جنوبی هلمند گفت ، نظر به تلاش های موجوده در این ولایت ، هلمند به مثابهء یک مثال امنیت در منطقه خواهد بود ، اگر چه وی ازآماردقیق افزایش نیروها در افغانستان خودداری کرد ، اما به افزایش قوای الایات متحده و منابع به این کشور اشاره نمود.

XS
SM
MD
LG