لینک های دسترسی

ایالات متحده - تقاضای مساعدت های بیشتر بیجاه شدگان پاکستانی


مقامات ایالات متحده جوامع بین المللی را تشویق مینماید تا مساعدت ها را برای حدود دو تا سه میلیون بیجا شده ی پاکستانی ازدیاد بخشند، که اکثریت آنان در نتیجه ی درگیری ها میان نیرو های امنیتی و جنگجویان در اوایل سال روان از مناطق شان فراری شدند.

چند ماه بعد از حملات تهاجمی نیرو های نظامی پاکستانی که منجر به بیرون راندن افراط گرایان طالبان از مخفی گاه های شان در مناطق شمال غربی آنکشور شد، بنا بر اظهارات اریک شوارتز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور مهاجرین و بیجاشده گان تعداد کثیری از افراد ملکی که در این جریان از منازل شان در وادی سوات بیجا شده بودند، تا کنون به محلات شان باز نگشته اند.

شوارتز: "تا کنون در حدود یک و نیم میلیون نفر به مناطق شان برگشت نکرده اند. چالش عمده و فوری این است تا شرایطی مساعد گردد که عودت داوطلبانه و دایمی مردم را در این مناطق حمایت نماید. این مسئله شامل تامین مجدد امنیت، تنویر و تسخین ، ادارات ملکی، فراهم آوری غذا و اعاده مجدد معیشت میباشد."

شوارتز به این موضوع در مقابل یک کمیته روابط خارجی سنای امریکا گواهی داد.

جان براوس معاون اداری ادراه انکشاف بین المللی ایالات متحده تذکر داد که ایالات متحده بزرگترین سهم را در مساعدت های خارجی به بیجا شده گان داخلی پاکستان فراهم مینماید، چنانچه تا کنون بیش از نصف 320 میلیون دالری را که قبلاً تعهد نموده بود در این راستا صرف نموده است.

براوس: "زمانیکه دولت پاکستان تقاضای خیمه های بزرگ، جنراتور ها و غذا های آماده برای خوردن را نمود، ایالات متحده فوراً خیمه، جنراتور ها و غذای حلال را ذریعهء هوا به اسلام آباد منتقل ساخت. وزارت زراعت ایالات متحده بیش از 50 هزار تن گندم و 6800 تن روغن نباتی را مساعدت مینماید."

اما مقامات ایالات متحده تاکید ورزیدند که سایر مجامع بین المللی یک نقش حیاتی را در پاسخگویی به نیاز های بشردوستانهء کشور پاکستان و ایجاد ثبات در آن کشور دارا اند.

رابرت کیسی سناتور دیموکرات از ایالت پنسلوانیا با صدای پرطنینی تذکر داد که نبود حمایت خارجی ممکن سبب تضعیف مقامات پاکستانی گردیده و زمینه را برای فعالیت طالبان مساعد بسازد.

کیسی: "پاسخگویی به این بحران برای حکومت پاکستان این فرصت را میسر میسازد تا دست آورد های حاصله از شروع سال جاری تا کنون را تحکیم بخشیده، و نفوذو صلاحیت خود را در قلمروی که قبلاً تنها به نام تحت فرمان حکومت بود، توسعه بخشد.

اما در صورتیکه تعداد زیاد افراد بیجا شده به علت نبود مساعدت از سوی حکومت در هنگام نیاز ایشان، از حکومت رو برگردانند، قربانی را که اردوی آن کشور داده است به حدر خواهد رفت."

گزارش خبری از پاکستان میگوید: موسسات خیریه بین المللی اسلامی منابع را به کمپ های بیجا شده گان داخلی در پاکستان سرازیر میسازند، تا از این بحران بشری غرض اشاعه تبلیغات ضد غربی استفاده کنند.

اریک شوارتز از وزارت خارجه استدلال نمود در حالیکه عناصر طالبان در پاکستان با شورشیان درکشور همسایه افغانستان که در مقابل قوای امریکا میجنگند، همکاری مینمایند، تاثیر سوء آن بر ایالات متحده بسیار زیاد است.

XS
SM
MD
LG