لینک های دسترسی

موسوی مجبور ساخته شد آرامگاه قربانیان را ترک گوید


شاهدان عینی در ایران میگویند پولیس ضد شورش، میر حسین موسوی رهبر اطلاح طلب ایرانرا مجبور ساخته اند یک قبرستان تهران را ترک گوید که در آن هزار ها تن از عزاداران برای ادای احترام به کسانی جمع شده بودند که در جریان تشنجات بعد از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران کشته شدند.

شاهداهن میگویند پولیس اطراف این نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری را در آرامگاه بهشت زهرا حلقه بست واو را مجبور ساخت دوباره سوار موتر اش گردد.

عزا داران جمع شده در محل به طرفداری از میر حسین شعار دادند و موترش را محاط کردند. پلیس به استفاده از دنده های چوبی چندین تن ازعزا داران را که در آن مراسم، با سر پیچی از حکم ممنوعه حکومت اجتماع کرده بودند، باز داشت و توقیف کرده اند.

مادر « ندا آغا سلطان» دختر جوانیکه در جریان تظاهرات، بدست مامورین امنیتی کشته شد، نیز قرار بودبا دیگران در مراسم چهلمین روز کشته شدن دختر اش شرکت کند.

منابع خبری ایران از مرگ چندین تن احتجاج کنندهدر بعد از انتخابات روز ۱۲ جون گذارش داده است.

راپور ها مشعر است که ۲۰ تن از احتجاج کنندگان تا چند روز دیگر به الزام حمل اسلحه و بم های دستی محاکمه خواهند شد.

فعالین سیاسی، روزنامه نگاران و سایرین بحیث جز از سرکوبی احتجاج کنندگان که از انتخابات نشات کرد، باز داشت و توقیف شده اند.

XS
SM
MD
LG