لینک های دسترسی

تحقیق در مورد حمایت برتانیه از تهاجم امریکا بر عراق


یک تحقیق در مورد تصمیم بریتانیه مبنی بر حمایت از تهاجم تحت رهبری ایالات متحده در عراق در سال ۲۰۰۳ که از دیر زمان بدین سو انتظار آن میرفت، اینک در شرف آغاز شدن است.

امروز پنجشنبه قرار بود John Chilcot رئیس بورد تحقیق افشا سازد که چگونه در نظر دارد این تحقیات را انجام بدهد.

نتایج این تحقیق تا بعد از انتخابات عمومی که فکر میشود تا ماه جون آینده صورت گیرد اعلام نخواهد شد.

Gordon Brown صدراعظم بریتانیا این تحقیق را در ماه قبل و بعد از چندین سال فشار برای اجرای یک تحقیق رسمی اعلام نمود.

براون میگوید در این تحقیق حوادثی را مطرح و تحت پرس و پال قرار خواهند داد که از ماه سپتامبر ۲۰۰۱ تا ماه جولای امسال دست داده است.

صدر اعظم بریتاینا همچنان گفت، هیات تحقیق به همه اسناد حکومتی دست رسی خواهد داشت، بشمول اطلاعات محرمانه.

او همچنان اظهار کرد که دریافت های این هیات نشر خواهد شد و در پارلمان بریتانیا مورد بحث قرار خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG