لینک های دسترسی

خانم کلنتن وضعیت ایران را با دیود میلبند وزیر خارجه ء بریتانیا بحث نمود


هیلیری کلنتن وزیر خارجهء ایالات متحده بروز چهارشبنه گفت، او از بد رفتاری منتشره در محابس با شهروندان ایرانی که در جریان تظاهرات انتخابات ریاست جمهوری مورد منازعه ۱۲ ماه جون، توقیف شده اند، متأسف است.

خانم کلنتن وضعیت ایران را با دیود میلبند وزیر خارجه ء بریتانیا بحث نمود.

بعد از گذارشات متعدد از ایران در هفتهء جاری خانم کلنتن اولین مقام رسمی ایالات متحده است که در مورد سرکوبی زندانیانی تبصره نمود که احتمالاً توسط حکومت تهران مورد شکنجه قرار گرفته و تعدادی از آنها در زندان بقتل رسیده اند.

این اظهارات در حالی صورت میگیرد که وی با دیود میلیبند وزیرخارجهء ایران در یک کنفرانس خبری ظاهر شد.

کلنتن به شهامت باورنکردنی مظاهره کنندگان ایرانی و ایستادگی آنها علیه آنچه که آنها تجاوز برحقوق شان میدانند ، احترام نموده گفت، بد رفتاری با زندانیان رقت بار است.

"ما بدرفتاری با زندایان را رقت بار میخوانیم. ما به این معتقدیم که این امرِ بر مقامات ایرانی لازمی است تا زندانیان سیاسی را آزاد نموده و با آنها برخورد مناسب و انسانی نمایند و این آشکاراست ، زیرا توقیف متداوم و بدرفتاری با زندانیان سیاسی همانا نمایانگر این است که وضعیت سیاسی داخلی ایران هنوز بذات خود حل نگردیده است."

میلیبند وزیر خارجهء بریتانیا به نمایندگی از کشورش گفت: ، بریتانیا و ایالات متحده جداً محتاط بودند که از مداخله در پروسه انتخابات و عواقب بعدی آن خودداری نمایند تا از ادعای ایرانیان مبنی بر دخالت بیجا در امورآنها جلوگیری نموده باشند. اما در عین حال او گفت: ایران مسؤلیت دارد ارزش های حقوق بشری جهانی را بشمول حفظ زندانیان در نظر گیرد.

"ما منتظر جزئیات بیشتر بدرفتاری های منتشره هستیم. اما این یک بخش تغیر ناپذیر از طرزالعمل های ما باقی خواهد ماند ، هرزمانیکه تخطی از حقوق بشر صورت گیرد ، بدون ترس و طرفداری آنرا برملا خواهیم ساخت."

و در تازه ترین گذارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه ، ایران را بطور برجسته یکی از کشور های مورد نگرانی مشخص نموده است ، و بطور آشکار ، محتاطانه از تازه ترین افشأ گری های که واقع میگردد ، مراقبت مینمائیم.

در رابطه به موضوع دیگری خانم کلنتن گفت ، ایالات متحده خواستار خویشتن داری میان هر دو طرف ، قوتهای امنیتی عراقی و ایرانی های ناراضی در یک کمپ در شرق بغداد گردید که قبل از تهاجم قوای ائتلاف وبه رهبری ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ بر عراق ، توسط ایرانی های تبعیدی تصرف گردیده بود.

نیروهای عراقی بروز سه شنبه بالای کمپ مذکور حمله نمودند که اعضای مجاهدین خلق در آن زندگی میکنند ،که این حمله تلفات متعددی را از خود بجا گذاشت و نظر به گذارش که از سوی مقامات عراقی بنشر رسید تعدادی زیادی طی این حمله جانهایشان را از دست دادند.

عساکر ایالات متحده تأمین امنیت این کمپ را بر عهده داشت اما در ماه فبروی سال جاری کنترول مکمل این ناحیه را از قوای ائتلاف گرفته و به حکومت عراق تسلیم نمودند ، کلنتن گفت ، عراق باید در تعهد خویش مبنی بر خودداری از بدرفتاری علیه اعضای حزب مجاهدین پابند باشد.

ایالات متحده بطور محرمانه حزب مجاهدین خلق را بعد از آن یک گروپ تروریستی تلقی نموده است که حملات آنها در ۱۹۷۰ باعث کشته شدن تعداد زیادی نظامیان و افراد ملکی امریکائی گردید که مشاور شاه اسبق ایران بودند.

XS
SM
MD
LG