لینک های دسترسی

تقاضای روسای جمهور افغانستان، پاکستان، تاجکستان و روسیه از جامعه جهانی


روسای جمهور افغانستان، پاکستان، تاجکستان و روسیه از جامعه بین المللیخواسته اند جنگ علیه قاچاق میتواند مواد مخدر را در منطقه آسیای مرکزی تشدید کنند.

امام علی رحمانوف رئیس جمهور تاجکستان با آصفعلی زرداری رئیس جمهور پاکستان، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و دیمیتری میدویدف، رئیس جمهور روسیه ملاقات نمود.

این ملاقات ها در جریان جلسه سران امروز پنجشنبه در نزدیکی دوشنبه پایتخت تاجکستان بعمل آمد.

رهبران بیاینه مشترکی را پخش نموده و در آن راجع به تزئیید در قاچاق مواد مخدر منحیث یک منبع عمدهتمویل جنگ و رزم جوئی در منطقه یاد کردند.

قبلاً در شروع امروز پنجشنبه بوقت محل افراطیون مسلماندر امتداد سرحد با افغانستان حکومت تاجکستان را وادار ساختند بخاطر ترس از خشونت از نفود نا آرامی در داخل تاجکستان در فرصتیکه افغانستانبرای انتخابات ریاست جمهوریبه تاریخ ۲۰ آگست آمادگی میگیرد، تدابیر امنیتی را تشدید نماید.

XS
SM
MD
LG