لینک های دسترسی

تکذیب اختلافات بین رهبر روحانی و رئیس جمهور توسط احمدی نژاد


محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران چند روز بعد از منازعۀ علنی روی برکناری معاون ریاست جمهوری، این موضوع را تکذیب کرده است که بین او و آیت الله علی خامنه ای، رهبر روحانی اختلافات وجود دارد.

آقای احمدی نژاد، بروز جمعه طی بیانیه ای روابط خود را با خامنه ای مانند ارتباط یک پسر و پدر خواند.

در حالیکه احتجاجات به مورد سؤال قرار دادن مشروعیت انتخاب مجدد آقای احمدی نژاد ادامه میدهد، این رئیس جمهور محافظه کار همچنان با انتقادات پشتیبانان تندرو خود نیز مواجه میباشد.

آن منتقدین در قبال دستور برکناری معاون ریاست جمهوری که آقای احمدی نژاد در تعمیل آن دستور تعلل ورزید، در مورد وفاداری او به رهبر روحانی اظهار شک و تردید کرده اند.

آن معاون ریاست جمهوری سال گذشته با این بیانات که ایران دوست مردم اسرائیل است، مناقشات را تحریک نمود.بعد ازانکه آقای احمدی نژاد او را از عهدۀ معاونیت ریاست جمهوری برکنار کرد، بحیث رئیس دفتر رئیس جمهور تعیین نمود.

XS
SM
MD
LG