لینک های دسترسی

ناپدید شدن یک طیارۀ حامل ۱۶ نفر در اندونیزیا


مقامات اندونیزیا میگویند یک طیارۀ مسافربر حامل ۱۶ نفر در ولایت شرقی پاپوا ناپدید شده است.

این طیارۀ دو ماشینۀ نوع آتر بروز یکشنبه از جیاپوره، مرکز ولایت پاپوا بسوی شهرک اوکسیبیل، در نزدیک سرحد پاپوا نیوگینی پرواز مینمود.

این پرواز باید تقریباً ۵۰ دقیقه را در بر میگرفت ولی کنترولرهای ترافیک هوائی میگویند تقریباً ۴۰ دقیقه بعد از آغاز پرواز تماس خود را با طیاره از دست دادند.

شرکت هوائی میرپاتی نوسانتارا مالک طیارۀ ناپدید شده است.کپتان نکمت الله، آمر عملیات این شرکت میگوید میخانیک ها درین تازگی ها طیاره را معاینه کرده بودند و از کدام مشکلی گزارش ندادند.

او میگوید طیاره برای سه ساعت پرواز مواد سوخت داشت.

هیئت های کشف و جستجو بمناطق دوردست فرستاده شده و لی مقامات میگویند وضع نامساعد جوی مانع کوشش آنها میگردد.
XS
SM
MD
LG