لینک های دسترسی

زکریا بارکزی: شفافیت انتخابات مربوط به طرز کار ناظرین است


زکریا بارکزی، معاون دار الانشاه کمیسون مستقل انتخابات میگوید، انتخابات بیست و نهم ماه اسد در افغانستان در صورتی شفاف بر گذار خواهد شد که تمام ناظران ملی و بین المللی فعالیت های خود را با جدیت انجام دهند.

آقای بارکزی که امروز دوشنبه دریک نشست خبری در کابل از آماده گی های کامل انتخابات خبر میداد گفت، تا اکنون برای بیشتر از هفتاد هزار نفر کارت نظارت از انتخابات توزیع شده است که این شامل نماینده گان نامزد ها و نهاد های ملی وبین المللی است.

معاون دارالانشاه کمیسون مستقل انتخابات همچنان با نشان دادن رنگ نمودن انگشت در جریان دادن رای به تلویزیون آشنای صدای امریکا گفت، در انتخابات آینده هیچ نوع تقلبی صورت نخواهد گرفت و رنگی که در جریان عملیه رای دهی استفاده میشود مانند انتخابات گذشته نخواهد گردید.

وی همچنان تاکید نمود که اگر انتخابات به دور دوم کشانده شود، این کمیسون کاملا آماده گی های مالی و تخنیکی را داراء خواهد بود.

آقای بارکزی افزود اگر تعدادی از مردم در روز انتخابات به دلیل نا امنی ها یا موارد دیگر به مراکز رای دهی نروند، شاید تا اندازه مشروعیت انتخابات زیر سوال برود.

XS
SM
MD
LG