لینک های دسترسی

در نمایشات سرکس در کابل متعملین از سراسر افغانستان دعوت شده اند


مرکز تعلیمی و تربیوی اطفال افغانستان کودکان افغان را در بخش سرکس آموزش میدهد.

در این مرکز نمایشات سالانه سرکس از یک هفته بدینسو راه اندازی گردیده و از میان این کودکان بهترین بازیگر سرکس انتخاب میگردد.

نمایشات سرکس شامل بازی های جمناستیک، سکیتبوردینگ، تیاتر و موسیقی است.

مسوولان مرکز تعلیمی سرکس افغان میگویند، این چهارمین بار است که نمایشات سالانه سرکس براه انداخته میشود.

آنان میگویند این نمایشات کمک میکند تا شاگردان به تکنیک های تازه آشنایی حاصل نمایند.

فیاض، استاد مرکز تعلیمی و تربیوی اطفال افغانستان میگوید، در این نمایشات سرکس نه تنها شاگردان کابل بلکه متعلمین از ولایات افغانستان نیز دعوت شده اند.

مسوولان مرکز آموزشی سرکس افغان میگویند، چندین بار این کودکان در مسابقات بین المللی شرکت نموده و به کشور های دنمارک، جرمنی، و جاپان سفر نموده اند.

مرکز تعلیمی و تربیوی اطفال افغانستان در بخش های هنری سالانه نزدیک به ۳۰۰ تن از شاگردان را آموزش میدهد. این مرکز در حال حاضر ۱۵۰ شاگرد تحت آموزش مسلکی دارد.

مرکز تعلیمی و تربیوی اطفال افغانستان در سال ۲۰۰۲ آغاز بکار نموده و یگانه مرکز سرکس در افغانستان است.

XS
SM
MD
LG