لینک های دسترسی

نیرو ها مشترک متحدین کاری ۸۲ - عملیات برای آزادی پایدار در افغانستان


اعلامیه مطبوعاتی:

میدان هوائی بگرام افغانستان - همه چیز همشه به اساس کتاب نیست، اما این بهترین نمونه مثال است که نیروی هوای اولاً نیرو های زمینی اردوی ملی افغانستان را با حمایه هوای و توانایی پرتاب نمودن ضروریات آنها را همیشه خواهد داشت.

روزی مانند روز های دیگر تیلفونی را دریافت نمودیم که نیروهای ائتلاف با دشمنان درگیر هستند که تقریباً مهمات ایشان روبه ختم است، و آنها به مهمات بیشتری ضرورت دارند.

ما مانند گروه زنبور که بالای سر آمده تا نیش زنی نمایند، طیاره های هلیکوپتر اپاچی 64 که از لواء 159 جنگی هوای نیروهای 101 ایر بورن از فورت کمپ بیل، که وای، و طیاره های جنگی جیت آء 10 قوای هوای گماشته شده اند، از پایگاه مودی قوای هوای، آنها اجازه این را به دشمنان ندادند تا صدمه به نیروهای زمینی ایشان که در مقابل آنها میجنگیدند، وارد گردد.

تورن اردوی ایالات متحده امریکا میتو کلیمینز پیلوت، تفنگ دار طیاره هلیکوپتر اپاچی، در همان روز همراه با نیروهای حمله وی کاری گفت، طیاره های اپاچی او و طیاره جیت جنگی آء 10 وارتوگس آنها همه برای پاک سازی شورشیان فعالانه کار نمودند تا مهمات را برای نیرو های زمینی پرتاب نمایند و این یک اثر متقابل خوب برای هر یک ما بود.

در نمونه بهتر روشن دیگر، آدم های زحمت کش محاربوی امروزی حاضر به همکاری ما بودند.
حرکت به سوی دشمن، نیروهای سی-130 هیرکلیوس قوای اعزامی در بخش هوا پیما در میدان هوای بگرام گماشته شده اند و مهمات را به نیرو های افغانی که به قیمت جان های ایشان مبارزه میکنند پرتاب نمودند.

در مدت 25 سال عمر این طیاره تورن دی جی اسی سو در قطعه 165 هوای که گماشته شده
است ،
او افزود این یک ماموریت کاملاً مختلف خارج از، سوانا، بوده است.

کامیابی این ماموریت متکی به سهم فعالانه همه کارکنان و نیرو های هوای احتیاطی گارد ملی و دیگر قطعات مانند، شنیکتیدی نیویارک، سوانا، لیتل راک، ارک ، سینت جوسیف ، مو ، مونسفید ، واوهی بوده است.اسپیسو گفت: این کوشش اعظمی تمام تیم بوده است .این واقعاٌ ناحیه مشکل بوده است که ما ارتباطات اندکی داشتیم اما با آن هم این پرتاب را انجام دادیم .

اسپیسو علاوه نمود، ما این پرتاب را به جائیکه هدف مهم ما بود البته به افراد که نیازمند ی مبرمی داشتند نمودیم ، اسپیسو نیز منحیث پیلوت ملکی در صورت که وظیفه نظامی نداشته باشد کار میکند .

او افزود: این یک احساس خوب است که نیروهای ائتلاف را در هر صورت نیازمندی های ایشان کمک نمایم .اعضای ائتلاف به یک هدف درست اینجا آمده اند . یکی از فارغان سنگر گفت این چیزی است که اتفاق میافتد ، ما اراده داریم که وظایف را انجام بدهیم البته به هر شکلی که شود باید که انجام یابد.

و خوشبختانه عساکر افغان که در جبهه در مقابل دشمن می جنگند ، تعهدات نیروهای هوای برای همه نیروها اینست که آنها در پشتیبانی از همه نیروها خواهند بود.

XS
SM
MD
LG