لینک های دسترسی

دموکراسی انترنشنل طرحی را جهت نظارت بین المللی انتخابات در افغانستان اعلام نمود


اعلامیه مطبوعاتی:

شهر بتسدا، ایالت مری لند ، ایالات متحده امریکا - اداره ایالات متحده امریکا برای انکشاف بین المللی (USAID) یک موافقتنامه همکاری را جهت تطبیق ماموریت نظارت بین المللی در انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی در افغانستان که در 29 اسد سال جاری برنامه ریزی شده است به دفتر دموکراسی انترنشنل اعطا نموده است.

هدف از این ماموریت ارزیابی درجه مطابقت برپایی انتخابات و سیاق وسیع سیاسی و حقوقی با نورم های قبول شده بین المللی اداره - انتخابات، حقوق بشر و اراثه دموکراسی خواهد بود. اعتبار در انتخابات آینده برای تحکیم دموکراسی در افغانستان حیاتی بوده و بخش مهمی از تلاش های جاری مردم افغانستان را برای صلح تشکیل می دهد.

هیئت دموکراسی انترنشنل از ناظران بین المللی با تجربه و متخصصین امور سیاست خارجی و افغانستان از ایالات متحده امریکا و دیگر کشور ها تشکیل شده است.

این هیئت در دو مرحله در مناطق مختلف افغانستان مستقر خواهد شد. در مرحله اول دموکراسی انترنشنل به استقرار ناظران طویل-المدت که آمادگی های انتخاباتی و شرایط محلی سیاسی را ارزیابی خواهند کرد آغاز نموده است.

مرحله دوم شامل ناظران کوتاه - مدت خواهد بود که همچنین به نقاط مختلف کشور برای نظارت و گزارش از فعالیت های روز انتخابات و هر گونه بی نظمی در جریان رای دهی و شمارش آرا سفر می کنند.

این هیئت در مطابقت با اعلامیه اصول نظارت بین المللی انتخابات که در ملل متحد در سال 2005 صادر شد فعالیت خواهد نمود.

تیم دموکراسی انترنشنل گزارشات نظارتی را جمع آوری و تحلیل خواهد نمود و توقع دارد که یک بیانیه مقدماتی را که یافته های این ماموریت را بطور خلاصه بیان می کند به زود ترین فرصت بعد از روز انتخابات منتشر سازد.

متعاقبا، دفتر دموکراسی انترنشنل یک گزارش جامع و مستقل را در مورد روند کلی انتخابات، همراه با پیشنهاداتی جهت بهبود سیستم انتخاباتی و شرایط در انتخابات های آینده تهیه و در دسترس عامه خواهد گذاشت.

دموکراسی انترنشنل برنامه های حمایه انتخابات و دیگر برنامه های دموکراسی و حمایه حکومت داری را در سراسر جهان طرحریزی، تطبیق و ارزیابی میکند.

از زمان تاسیس ان در سال 2003 این نهاد در 35 کشور فعالیت نموده است.

دموکراسی انترنشنل ماموریت نظارت ایالات متحده را در انتخابات های پاکستان در فبروری 2008 تطبیق نمود و از آن زمان پروژه های مرتبط به انتخابات را در کشورهای آلبانیا، اکوادور،گانا، اندونزیا، لیبرا و سودان به انجام رسانده است.

XS
SM
MD
LG