لینک های دسترسی

روزنامه بلومبرگ: اظهارات فرستادۀ خاص ملل متحد در مورد انتخابات در افغانستان


شبکۀ خبری بلومبرگ در رابطه به اظهارات فرستادۀ خاص ملل متحد در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مطلبی را نوشته است.

فرستادۀ خاص ملل متحد در افغانستان کاندیدان را بخاطر ساختن اتهامات بی اساس هشدار داد که شاید باعث بروز خشونت قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گردد.

کای آیده به خبرنگاران روز یکشنبه در کابل گفت تمام کاندیدان باید مبارزات خود را به شکلی انجام بدهند که نتایج آن مورد قبول همه مردم قرار گیرد. به گفتۀ او این یک مسولیت مشترک بوده و هر کسی که برندۀ انتخابات گردد، ریاست تمام کشور را عهده دار خواهد بود.

در مطلب بلومبرگ از یک بیانیۀ آقای آیده که در صفحۀ انترنتی ملل متحد نشر شده، آمده است که بسیار مهم است تا طی سه هفتۀ آینده همه شاهد ادامۀ بحث های سیاسی باشند و به حالتی مواجه نشوند که تمرکز تمام مناظرات بی قاعدگی ها و اتهامات علیه یکدیگر باشد.

ملل متحد میگوید مقامات انتخاباتی تدابیری را روی دست گرفته تا از تقلب در روز انتخابات جلوگیری نمایند. این تدابیر شامل انتقال ادارۀ مواد و اعزام ناظرین در مراکز رای دهی میباشد.

در ادامۀ مطلب ازین مامور ملل متحد نقل قول شده که نگرانی عمدۀ او به قاعده گی های انتخاباتی بوده و او حملات را علیه کاندیدان و حامیان آنها نیز محکوم نموده است.

کای آیده از مباحثات سیاسی افغانستان ستایش به عمل آورده و گفته است که دخلات مردم عام را در روند سیاسی بدین پیمانه هیچگاهی مشاهده نکرده است.

در ختم مطلب بلومبرگ آمده است، ملل متحد، کمیسون انتخابات و قوای امنیتی تلاش های نهایی خود را بخرچ میدهند تا بلندترین تعداد رای دهنده گان رای داده بتوانند.

ولی هفتۀ اسوسیتد پرس گزارش داد که امکان دارد صدها مرکز رای دهی در مناطق پشتون نشین جنوب و شرق بخاطر نگرانی های امنیتی باز نگردد.

XS
SM
MD
LG