لینک های دسترسی

تقاضای ایران، افغانستان و تاجکستان برای وجوۀ مشترک


معین های وزارت خارجۀ افغانستان، ایران و تاجکستان خواستار تاسیس یک صندوق وجهی مشترک برای سرمایه گزاری جهت تقویۀ همکاری اقتصادی گردیدند.

مقامات بروز یکشنبه طی یک جلسۀ سه جانبه در تهران این مفکوره را مورد بحث قرار دادند.

بیانیه ای که در ختم جلسات منتشر شد، از سه کشور خواستار میشود تا مناسبات اقتصادی و فرهنگی شان را توسعه داده و همچنان بطور دسته جمعی علیۀ دهشت افگنی و قاچاق مواد مخدر مبارزه نمایند.

قاچاق مواد مخدر در افغانستان به تمویل جنگجویان طالب کمک میکند. ولایت هلمند یکی از تولید کنندگان عمدۀ تریاک افغانستان میباشد که بیش از ۹۰ فیصد تریاک جهان را تشکیل میدهد.

XS
SM
MD
LG