لینک های دسترسی

انتقال قاتل ژورنالیست امریکائی از یک زندان به زندان دیگر پاکستان


مقامات پاکستانی میگویند یک تندرو متولد برتانیه را که بخاطر قتل دنیل پرل، ژورنالیست امریکائی در سال ۲۰۰۲ به مرگ محکوم شده بود، بیک زندانی دیگر منتقل ساخته اند.

مقامات میگویند احمد سعید شیخ را که به شیخ عمر معروف است بنا بدلایل امنیتی از زندان مرکزی حیدر آباد بیک تاسیسات مشابه در کراچی منتقل ساخته اند.

مقامات تفصیل بیشتر ارائه نکرده اند، ولی زندانیان درین اواخر در زندان حیدرآباد قیام کرده و ۲۴ محافظ زندان را گروگان گرفته بودند.

عمر و سه تن دیگر در قضیۀ دست داشتن در اختطاف و قتل دنیل پرل، خبرنگار روزنامۀ وال ستریت جرنل گنهگار خوانده شده بودند. آنها استیناف طلب شده اند و قضیه در نظام عدلی بطی السیر پاکستان در حال طی مراحل خود است.

پرل وقتی در ماۀ جنوری سال ۲۰۰۲ اختطاف شد که برای یک گزارش در مورد اسلامیست های تندرو تحقیقات میکرد. جسد سربریدۀ او بعدتر یافت شد.

XS
SM
MD
LG