لینک های دسترسی

مصاحبه با داکتر عبدالله عبدالله، کاندید ریاست جمهوری افغانستان


داکتر عبدالله عبدالله: حالت کنونی: فاصله بین مردم و دولت، بی اعتمادی، استفاده دشمنان ازین وضع.

ضرورت تغییر در مدیریت، در برخورد با مردم، تغییر در اداره...

XS
SM
MD
LG