لینک های دسترسی

گروه های مخالفین در ایران خواستار مظاهرات تازه شده اند


گروه های مخالفین در ایران خواستار مظاهرات خیابانئ تازه بروز چهار شنبه شده اند که مصادف با روز رسمئ آغاز کار دور دوم ِ ریاست جمهورئ محمود احمدی نژاد میباشد.

جنش اصلاح طلبان میگوید، در نظر دارد تا در خارج عمارت پارلمان به مظاهره بپردازند تا به مراسم حلف وفا دارئ آقای احمدی نژاد، اعتراض کنند.

حضور گُستردۀ قوای امنیتی حین اجرای مراسم در خارج پارلمان و ساحات دیگر در پایتخت آنشکور انتظار برده می شود.

بروز سه شنبه اصلاح طلبان ایرانی و مهدئ کروبی، کاندید سابق ریاست جمهوری گفتند، احتجاج علیه انتخاب آقای احمدی نژاد، دوام خواهد کرد.

کروبی به روزانۀ اِل- پایس چاپ هسپانیه گفت میر حسین موسوی رهبر مخالفین، هرگز با حکومت احمدی نژاد کار نخواهد کرد.

هر دو کاندید سابق ریاست جمهوری در مراسم معرفئ رسمئ آقای احمدی نژاد برای دور دوم ریاست جمهوری بروز دوشنبه، حضور نداشتند.

XS
SM
MD
LG