لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن چهار فرد ملکی به اثر حملۀ هوای در افغانستان


ساکنین یک قریه در جنوب افغانستان میگویند یک حملۀ هوای قوای خارجی چهار فرد ملکی را به قتل رسانیده که سه تن آن اطفال بودند.

اهالی ارغنداب میگویند حملات راکتی یک خانه را در جنوب شهر قندهار قبل از طلوع آفتاب بروز چهارشنبه مورد هدف قرار داده سه پسر و پدر آنها را به قتل رسانید. آنها اجساد را به شهر قندهار آورده و با سر دادن شعار های ضد امریکایی احتجاج نمودند.

مامورین نظامی ایالات متحده میگویند هلیکوپتر هایکه در ساحه عملیات مینمود، در اوایل چهارشنبه بالای تندروان حمله نموده و چهار تن آنها را که در مزارع دور دست در یک منطقۀ پُرنفوس بر موتر سایکل سوار بودند، به قتل رسانیدند. آنها میگویند در نزد تندروان کوزه های بود که انفجار نمود.

قوای نظامی ایالات متحده میگوید گزارش های کشته شدن غیر نظامیان را در آن حادثه تحت تحقیق قرار داده است. کشته شدن غیرنظامیان افغان در عملیات قوای خارجی باعث ایجاد خشم مردم گردیده است. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان بکرات خواهان توقف حملات هوای در مناطق پُرنفوس شده است.

ماه گذشته، جنرال ستنلی مککرستل بر قوای ناتو و امریکایی امر داد تا بخاطر جلوگیری از کشته شدن افراد ملکی، استفادۀ حملات هوای را کاهش بدهند. قوای امریکایی نیز تندروان را متهم میسازند که به شکل اشخاص ملکی لباس میپوشند.

در سایر انکشافات، یک انفجار بم کنار جاده بر یک موتر اشخاص ملکی در ولایت ننگرهار بروز چهارشنبه اصابت نمود و شش تن را به قتل رسانید. مامورین میگویند دو تن از بزرگان قومی و چهار کارگر که بخاطر ملاقات با مامورین محلی درحال سفر بودند، نیز در بین کشته شده گان اند.

تندروان طالب حملات شانرا در سراسر افغانستان قبل از انتخابات ریاست جمهوری 20 آگست افزایش داده اند. آنها تعهد کرده اند که روند انتخابات را مختل سازند.

XS
SM
MD
LG