لینک های دسترسی

اظهارات سفیر برتانیه در مورد شورشها و انتخابات افغانستان


سفیر برتانیه در کابل میگوید ممکن بدلیل افزایش خشونت در کشور سطح اشتراک مردم در رای دهی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است درین ماه دایر گردد در مقایسه به انتخابات قبلی سال ۲۰۰۴ پایین باشد.

مارک سیدویل بروز چهارشنبه گفت کارشناسان انتخابات به این باور استند که رای دهی بیستم آگست در شرایط پر از آزمونی دایر خواهد شد که تاکنون نظیر آن کمتر دیده شده است. وی از طریق کنفرانس ویدیویی با خبر نگاران از لندن صحبت میکرد.

وی گفت توقع دارد حدود هفتاد فیصد افراد واجد شرایط رای دهی در ولایت هلمند بتوانند رای خود را درین انتخابات به صندوق ها بریزند.

هلمند یک موضع مستحکم تندروان طالبان است. ایالات متحده و قوای ناتو عملیات شانرا درین ولایت تشدید بخشیده اند تا امنیت منطقه را در قبل از برگزاری انتخابات تحکیم بخشند.

XS
SM
MD
LG