لینک های دسترسی

کاهش تعداد بیکاران امریکا به ۹٫۴٪


در یکی از قوی ترین علائمی که بدترین پس روی اقتصادی از سال های ۱۹۳۰ باینطرف شاید رو به اختتام باشد، تعداد بیکاران ایالات متحده در ماۀ جولای بطور غیرمترقبه ای پائین آمد.

یک گزارش روز جمعۀ وزارت کار و کارگر ایالات متحده نشان میدهد که تعداد بیکاران در ماۀ گذشته به ۹٫۴٪ کاهش یافت.این رقم در ماۀ جون ۹٫۵٪ بود.از ماۀ اپریل سال ۲۰۰۸ باینطرف این اولین باریست که تعداد بیکاران کاهش مییابد.

کارفرمایان در ماۀ جولای ۲۴۷ هزار شغل را از بین بردند.این رقم بمراتب کمتر از توقع بود ولی با آنها نشانه ای ازین حقیقت است که بازار مشاغل در ایالات متحده هنوز ضعیف میباشد.

رابرت گبس، سخنگوی قصر سفید بطور محتاطانه ای از گزارش مشاغل استقبال کرده گفت حکومت اوباما خشنود است ولی راضی نمیباشد.او گفت رئیس جمهور هنوز فکر میکند که تعداد بیکاران در سال جاری قبل ازانکه کاهش یابد، از ۱۰٪ بلندتر خواهد رفت.

قرار است براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده بروز جمعه در قصر سفید در مورد اقتصاد صحبت کند.
XS
SM
MD
LG