لینک های دسترسی

بیانات پولیس هند در مورد جلوگیری از توطئۀ دهشت افگنی در دهلی جدید


مقامات هندی میگویند دو مرد بروز پنجشنبه به سؤ ظن پلان گزاری حملات دهشت افگنی بر دهلی جدید، پایتخت آن کشور، توقیف گردیدند.

پولیس بروز جمعه گفت جاوید احمد و عاشق علی، هردو از کشمیر تحت کنترول هند، اعضای گروۀ تندرو حزب المجاهدین هستند.

حزب المجاهدین دو دهه قبل در کشمیر تاسیس شد تا برای الحاق منطقه به پاکستان مبارزه کند. این وادی همالیه بین هند و پاکستان تقسیم شده ولی هردو کشور ملکیت آنرا ادعا میکنند.

پولیس گفت تفنگ، مهمات، پاسورت های جعلی و سایر کارت های هویت جعلی در جریان این توقیف ضبط گردیده است.

آنها گفتند این افراد توسط یک سلول خاص پولیس هند که وظیفۀ آن مبازره با دهشت افگنی است بر اساس یک اطلاعیۀ خدمات استخباراتی توقیف گردیدند.

در حالی که هند برای جشن ۱۵ آگست بمناسبت کسب استقلال آن کشور از برتانیه، آمادگی میگیرد، تدابیر امنیتی تشدید شده و پولیس بحالت آماده باش قرار داده شده است.

XS
SM
MD
LG