لینک های دسترسی

ملل متحد: در ۶۰ فیصد افغانستان امنیت وجود ندارد و یک ثلث نفوس با کمبود مواد غذایی مواجه اند


ملل متحد گزارش میدهد که تقریبا ۶۰ فیصد افغانستان امن نیست، و ده ها هزار افغان بخاطر فقدان امنیت، به کمک های بشری دسترسی ندارند.

رابرت واتکینز، انسجام دهنده کمک های بشری ملل متحد میگوید، ادارات کمک رسانی بشری ملل متحد باید بر موسسات خصوصی افغانی برای رسانیدن مواد کمکی به مردم نیازمند، اتکاء کنند.

او میگوید "با این کار ما نمی توانیم خود به محلات رفته و بیبینیم که کمک ها به کی ها و چگونه تقسیم میگردد، چه مقدار را موسسات برای خود شان نگهمیدارند، و چه مقدار مفقود میشود. و این نهایت مورد نگرانی ماست."

ملل متحد میگوید تخمینا ۲۳۵ هزار افغان در داخل افغانستان بی جا شده اند. و حدود ۲.۶ میلیون نفر در کشور های همسایه مهاجر میباشند.

ملل متحد میگوید ۷.۴ میلیون نفر، یا تقریبا یک ثلث نفوس افغانستان به کمبود مواد غذایی مواجه اند.

گزارش ملل متحد میگوید طی شش ماه گذشته اندازه تلفات افراد ملکی ۲۴ فیصد بلند رفته است - در مقایسه با عین وقت در سال ۲۰۰۸.

همچنان حملات بر موسسات کمک رسانی بین المللی نیز افزایش یافته است.

در ماه فبروی، ملل متحد تقاضای تقریبا ۶۵۰ ملیون دالر کمک را کرد. ۶۸ فیصد این کمک حالا داده شده است، ولی بیش از ۵۰ فیصد برای تدارک مواد غذایی است.

XS
SM
MD
LG