لینک های دسترسی

نیویارک تایمز: کرزی بخاطر کسب پیروزی در انتخابات از جنگسالاران استفاده میکند


نیویارک تایمز در شماره هشتم اگست خویش مینویسد که حامد کرزی ارای را که به جنگسالاران داده میشود، ازعان خود میسازد.

روزنامه مینویسد، بعد از سقوط طالبان، مارشال محمد قسیم فهیم به حیث معاون رئیس جمهور موقت و وزیر دفاع، حتی نسبت به حامد کرزی که با حمایت امریکا به قدرت رسیده بود، بیشتر تبارز داشت.

در انتخابات اول، حامد کرزی رئیس جمهور شد و مارشال فهیم از سمتش بر طرف گردید. مردم در آن زمان چنین پیش بینی می کردند که فهیم ممکن با تانکهای که در اختیار دارد یکبار دیگر به جاده های شهر کابل بیرون شود و قدرت را بزور تصاحب کند.

نیویارک تایمز میافزاید، کرزی این بار نیز فهیم را منحیث شریک کاندیدای خویش، یکبار دیگر معرفی کرد.کرزی، با این کار خود که در حقیقت یک عقب گرایی است، میخواهد موفقیت خویش را در انتخابات یقینی سازد.

و در عین حال جنگ سالارانی که با او هم پیمان میشوند، می خواهند به اقتدار شان از طریق معاملات پس پرده، دوام بدهند.

برخی از موسسات غیر حکومتی ادعا دارند که جنگ سالاران میخواهند از یک طرف از حساب دهی در برابر اعمال شان رهایی یابند، و از طرف دیگر وزارت ها و سایر امتیازات در اختیار شان قرارگیرد.

روزنامه به ادامه می نویسد در گذشته نیز با رهبرانی که در سالهای ١٩٩٠ باعث بر بادی های زیادی شدند، معاملاتی صورت گرفته است. بی قاعدگی درین سالها باعث آن گردید تا طالبان به سهولت به قدرت برسند.

روزنامه اظهار مینویسد که ائتلاف آقای کرزی با جنگ سالاران باعث خواهد شد که در نتیجه مصلحتها یک حکومت ضعیف مرکزی به میان بیاید.

XS
SM
MD
LG