لینک های دسترسی

نگرانی ملل متحد در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان


ملل متحد میگوید بی امنیتی در افغانستان آزادی جنبش را برای کاندیدان ریاست جمهوری مقید ساخته و مبارزات آزاد آنها را نیز محدود میسازد.

ماموریت ملل متحد در افغانستان همراه با کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر یک بیانیۀ مشترک بروز یکشنبه بررسی مختلط مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰ آگست را پیشکش نموده است.

ناظرین میگویند در حالیکه به حقوق سیاسی کاندیدان و حامیان آنها در مجموع احترام شده است، ولی خشونت نیز گزارش شده است.

گزارش مشعر گرایش ارعاب توسط عناصر ضد دولتی، کاندید های رقیب و حامیان شان میباشد. گزارش افزوده که در نیمۀ دوم ماه جولای، چهار قتل درین ارتباط صورت گرفته است.

ناظرین همچنان میگویند کاندیدان زن در مبارزات شان مشکلات زیادی دارند و در روند ثبت نام زنان رای دهنده نیز موانع ایجاد میشود.

نگرانئ دیگر که درین گزارش حکایت شده است، منابع دولتی، بشمول رسانه های عامه، به حمایت از کاندیدان مشخص متهم شده است.

کای آیده، فرستادۀ خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید نورم های که در دموکراسی های پیشرفتۀ غربی استفاده میشود، نباید در انتخابات مغلق افغانستان استفاده گردد.

هفته های اخیر دوره ای مهلکی برای قوای غربی در افغانستان بوده است.

مقامات شورشیان طالب را مقصر میدانند که جهت دلسرد ساختن مردم از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بیستم ماه آگست، حملات شان را افزایش داده اند.

حد اقل ۷۵ عسکر امریکایی و اروپایی تنها در ماه جولای کشته شدند.

از زمان تهاجم ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، جهت سرنگونی طالبان، جولای مرگبار ترین ماه امسال بوده است.

XS
SM
MD
LG