لینک های دسترسی

تائید خبر دستگیری سه امریکایی توسط ایران


یک مامور ارشد حکومت امریکا روز یکشنبهگفت که ایران توقیف سه امریکائی را تائید نمود که ظاهراً حین پیاده گردی از شمال عراق داخل ایران شده اند.

جمیز جانز، مشاور امنیت ملی طی مصاحبۀ )با تلویزیون NBC) گفت مامورین ایرانی رسماً تائید نمودند که سه امریکایی در حراست آنهاست.

این سه تن برای آخرین بار بتاریخ 31 جولای در منطقۀ خود مختار کردستان عراق در نزدیک سرحد ایران دیده شده اند.

ایالات متحده روابط دپلوماتیک با ایران نداشته و از طریق سفارت سویس در تهران کار میکند تا در مورد این سه شخص معلومات حاصل نماید.

تلویزیون ایران سه امریکایی را جاسوس معرفی نموده که به شکل غیرقانونی داخل آن کشور شده اند.

جنرال جونز این اتهامات را رد نموده گفت توقیف شده گان بیگناه میباشد و به زودی آزاد خواهند گردید.

یک همراه این سه تن که با پیاده گردی آنها مخالت نموده بود، میگوید آنها یک اشتباه قابل تاسفی را مرتکب شده اند، بخاطریکه علامه گذاری سرحد ایران و عراق آن قدر روشن نیست.

XS
SM
MD
LG