لینک های دسترسی

چین از نشست طیاره افغانی کام اییر در ارومچی خود داری کرد


مقامات چین، مانع نشست یک طیاره مسافر بری افغانستان در شهر شمالغربی ارومچی شده و طیاره را مجبور نمود تا دوباره به افغانستان برگردد.

در مورد منحرف ساختن پرواز طیاره کام ایر از کابل به هرومچی گزارش های متفاوتی ارائه شده است.

سیهنوا، خبرگزاری رسمی چین از یک تهدید بم در طیاره خبر داده و میگوید مقامات در ارومچی از دادن اجازه نشست به طیاره خوداری نموده اند.

قبلاً، سینهوا گزارش داده بود که این پرواز اختطاف شده بود.

طاهر پوپل، یکی از نمایندگان کام ایر به سرویس خبری صدای امریکا گفت، مقامات چین، بخاطر عدم اوراق لازمه تحت قوانین چین برای نشست، طیاره را مجبور به برگشت نمودند.

این شرکت هوایی میگوید تهدید بم و یا اختطاف موجود نبوده است.

کام ایر میگوید بروز یکشبه، طیاره قادر به برگشت بکابل نشد، زیرا وضع هوا خوب نبوده و در عوض در میدان هوایی قندهار فرود آمد.

XS
SM
MD
LG