لینک های دسترسی

بیانات کلنتن در مورد تعهد دوس سانتوش به انتخابات طبق تقسیم اوقات


هلری کلنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده میگوید رهبر انگولا تعهد نموده که انتخابات را بموقع برگزار سازد.

کلنتن بروز دوشنبه بعد از ملاقات با جوسی ادواردو دوس سانتوش، رئیس جمهور انگولا در لواندا با خبرنگاران صحبت کرد.

او گفت که رئیس جمهور تعهد نموده که تدوین قانون اساسی جدید را تکمیل کرده و انتخابات را دایر نماید، ولی خانم کلنتن وقت آنرا بیان نکرد.

انگولا طی تقریباً ۲۰ سال، قسماً بخاطر جنگ داخلی ۲۷ سالۀ آن کشور که در سال ۲۰۰۲ خاتمه یافت، انتخاباتی را براه نینداخته است.آقای دوس سانتوش طی تقریباً ۳۰ سال گذشته بران کشور حکمروائی نموده است.

قرار بود انگولا انتخابات ریاست جمهوری را در سال جاری برگزار نماید ولی مقامات میگویند شاید انتخابات تحت قانون اساسی جدید در سال ۲۰۱۰ دایر گردد.

هلری کنتن، وزیر خارجۀ ایالات متحده بعد از ملاقات با آقای دوس سانتوش بسوی جمهوریت دیموکرایتک کانگو پرواز کرد.قرار است وی درانجا بروز سه شنبه با جوزف کبیلا، رئیس جمهور ملاقات نماید.
XS
SM
MD
LG