لینک های دسترسی

اعتقاد پاکستان در مورد کوشش القاعده برای تعیین رهبر جدید طالبان


رحمن ملک، وزیر داخلۀ پاکستان میگوید بعقیدۀ وی القاعده در قبال قتل مشهود هفتۀ گذشتۀ رهبر طالبان، کوشش مینماید تا رئیس دهشت افگنان سازمان محسود را تعیین نماید.

رحمن ملک طی مصاحبه با صدای امریکا میگوید اطلاعات استخباراتی مؤثق تائید میکند که محسود در جریان یک حملۀ روز چهارشنبۀ طیارۀ بدون پیلوت ایالات متحده در وزیرستان جنوبی کشته شده بود.عمال استخباراتی برای دریافت مدارک کار میکنند.

ملک همچنان گفت در حالیکه جناح های مختلف برای کنترول شبکۀ طالبان پاکستان میجنگند، رهبری طالبان در بی نظمی قرار دارد.او گفت تندروان از سنگر عنعنوی محسود در مناطق دور دست فرار میکنند.

اما حکیم الله محسود، یکی از تندروان که اظهار عقیده میشود یک جانشین بالقوه است بروز دوشنبه به رسانه ها تلفون نموده گفت رهبر آن گروه زنده است.او همچنان میخواست گزارش گلوله باری مهلک روی موضوع جانشینی را رد نماید.

مقامات پاکستانی گفتند گزارش ها نشان میداد که در جریان شورای روز شنبه بین محسود و یک قوماندان دیگر طالبان بنام ولی الرحمن گلوله باری تبادله شد و یکی ازانها بقتل رسید.رحمن نیز این گزارش را به آژانس رویتر تکذیب کرد.
XS
SM
MD
LG