لینک های دسترسی

تقاضای شیرین عبادی برای انتخابات تازۀ ریاست جمهوری در ایران تحت سرپرستی ملل متحد


شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل که از ایران است، تقاضای خود را برای انتخابات تازه، تحت سرپرستی ملل متحد در ایران تکرار نموده است.

عبادی در جریان دیداری از کوریای جنوبی گفت یک انتخابات تازۀ ریاست جمهوری تحت نظارت ملل متحد شاید در قسمت خاتمه بخشیدن به خشونتی که بعد از انتخابات ۱۲ جون مشتعل شد، کمک نماید.

عبادی در جریان بیانیۀ احتجاجیۀ ماۀ گذشته در امستردام تبصره های مشابه نموده بود.

او همچنان از بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد تقاضا کرد تا از ایران دیدن نموده و گزارش های دست اول از تخطی ها از حقوق بشر را بدست آورد.

یک متحد میر حسین موسوی رهبر مخالفین حکومت ایران میگوید در جریان احتجاجات بعد از انتخاب مجدد مورد منازعۀ محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، ۶۹ نفر کشته شدند. او این رقم را باساس گزارش های اقارب قربانیان تهیه کرده است.

علی رضا بهشتی، میگوید فهرست ۶۹ نام را به مجلس شورای ملی ارائه کرده است.

حکومت ایران تعداد تلفات در جریان احتجاجات را کمتر از ۳۰ نفر خوانده است.

XS
SM
MD
LG