لینک های دسترسی

کشف توطئۀ مرتبط  به القاعده در کویت


مقامات کویتی میگویند یک توطئه توسط تندروان مرتبط به القاعده را جهت حمله بر یک پایگاۀ نظامی ایالات متحده و سایر نقاط دران دولت خلیج، خنثی ساخته است.

یک بیانیۀ وزارت داخلۀ کویت که بروز سه شنبه صادر شد حاکیست که همۀ شش عضو کویتی این سلول مرتبط به القاعده توقیف شده و به توطئه اعتراف نموده اند.

وزارت داخلۀ کویت میگوید آنها در نظر داشتند کمپ نظامی عارف جان ایالات متحده، مقر امنیت دولت کویت و سایر عمارات و تاسیسات مهم را هدف بم گزاری قرار دهند. بیانیۀ حکومت در مورد آن اهداف جزئیاتی فراهم نکرده است.

کمپ عارف جان در جنوب پایتخت کویت قرار دارد و برای آماده ساختن عساکر امریکائی قبل از سوقیات به عراق مورد استفاده قرار میگیرد.

از سال ۱۹۹۱ باینطرف، که قوای تحت رهبری ایالات متحده کویت را از هفت ماه اشغال توسط قوای صدام حسین، رهبر فقید عراق آزاد ساخت کویت یک متحد کلیدی جنگ خلیج بوده است.

XS
SM
MD
LG