لینک های دسترسی

آغاز عملیات تازۀ در هلمند


روز چهارشنبه چهار صد تن از عساکر قوای پیادۀ بحریۀ امریکا و ۱۰۰ عسکر افغان در یک عملیات تازه، بمناطق تحت تسلط طالبان حمله نمودند.

هدف این تهاجم بدست آوردن کنترول منطقه از دست طالبان قبل از انتخابات ریاست جمهوری آنکشوردر هفتۀ آینده است .

قوای نظامی توسط طیارهبه ولسوالی نوزاد ولایت هملند پیاده شدند تا آنچه را بنام عملیات « ارادۀ شرق » خواند آغاز کنند.

مامورین امریکایی گفتند آنها میخواهند اطمینان حاصل کنند که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و قوای امنیتی افغانستان در زمنیۀ انجام ماموریت های شان از امنیت بر خوردار باشند.

قوای نظامی ایالات متحده تفصیلی درمورد تلفات ارائه نکرد.

تندروان طالب عهد نموده اند که انتخابات بیستم آگست را با حملاتی بر مراکز رای دهی و تهدیدات علیۀ رای دهندگان مختل میسازند.

از جانب دیگر، انفجار یک بم کنار جاده دو ژورنالیست مربوط آژانس اسوشیتد پرس را که همراه با قوای نظامی امریکا در جنوب افغانستان بودند، زخمی ساخت.

یکی از ژورنایستها (اندی جت میکو ) جراحات در ناحیۀ پا و قبرغه برداشت و ژورنالیست دوم بنام«امیلیو موریناتی» در ناحیۀ پاه زخمی شد به قطع کردن یک پایش منجر گردید.

در عین زمان در شمال افغانستان جنگجویان طالب بر یک ماموریت پولیس در ولایت قندز حمله کرده قوماندان امنیه ولسوالی و یک محافظ او را کشتند.

بگفتۀ مقامات وزارت داخله تندروان طالب در نزدیک شهر کابل بمی را تعبیه کرده بودند که پنج پولیس را کشته و چهار تن دیگر را زخمی ساخت.

وزارت دفاع امریکا از متحدین ناتو و سایر کشور های که در افغانستان عسکر دارند خواسته است تا سطح بلند قوای شان را حتی بعد از انتخابات هفتۀ آینده در افغانستان نگهدارند.

چندین کشور متحد خواسته اند حضور عساکر شان را بخاطر کمک در قسمت امنیت در افغانستان در جریان انتخابات افزایش دهند.

اما آن عساکر وقتی انتخابات انجام یابد بکشور هایشان برخواهند گشت.

XS
SM
MD
LG