لینک های دسترسی

تندروان طالب بر یک ملیشه قومی حمله نمودند


مقامات حکومتی و شاهدان عینی در شمال غرب پاکستان میگویند، تندروان طالب بر یک ملیشه قومی حمله نموده اند که از حکومت اسلام آباد حمایت مینمود. این حمله باعث در گیری شدید گردید.

عقیده میرود که تعدادی از مردم و شاید هم بیشتر از ده ها تن، طی درگیری در نزدیک وزیرستان جنوبی به قتل رسیده باشند.

گزارش های مربوط به این تلفات بطور مستقل تائید شده نمی توانند - زیرا خبر نگاران قادر به ورود به این ساحه نیستند.

یک تن از خبرنگاران صدای امریکا از شهر پشاور خبر میدهد که تندروان طالب وفادار به بیت الله مسعود که طبق گذارشات هفته گذشته به قتل رسیده است، بر جنگجویان تحت فرمان رهبر قومی ترکستان بیتانی که از حامیان حکومت است، حمله نمودند.

به نقل قول از شاهدان عینی تقریباً ۴۰ منزل مربوط به جنگجویان بیتانی تخریب گردیده اند.

ترکستان بیتانی به صدای امریکا گفت، نیروهای وی در موقعیت های مختلف مصروف درگیری در مناطق قسماً خود مختار بین وزیرستان جنوبی و شهرک تانک در شمال غرب پاکستان میباشند.

در عین حال حمله بمی بر پوسته ء شبه نظامی در خارج از شهر غربی کویته حد اقل دو تن پیاده رو را بروز چهار شنبه از بین برده است.

از سوی دیگر، مقامات محلی در منطقه شمال غربی باجور گفته اند، در اثر انفجار ماین تعبیه شده بروز سه شنبه دو نوجوان کشته و یک تن دیگر جراحت برداشته است.

XS
SM
MD
LG