لینک های دسترسی

تصادمات در کشمیر در آستانۀ مراسم بمناسبت روز استقلال هند


پولیس در مرکز کشمیر تحت کنترول هند بروز جمعه بمنظور متفرق ساختن جوانانی که علیۀ هند احتجاج میکردند از گاز اشک آور استفاده نمود.

ده ها جوان بعد از ادای نماز جمعه در مسجد جامع سرینگر، از مسجد خارج شده پتاقی ها را بصدا درآورده، بیرق هند را سوزانده و بطرفداری از پاکستان شعار میدادند. مظاهره چیان بر قوای امنیتی سنگ پرتاب کردند. پولیس احتجاج کنندگان را پراگنده ساخت.

جدائی طلبان اسلامیست در کشمیر برای ۲۰ سال جهت الحاق کشمیر به پاکستان و یا تاسیس یک موطن مستقل، جنگیده اند.

مقامات نظامی میگویند از یک تعداد از ایالات هند خواستار گردیده اند تا قبل از جشن روز استقلال تدابیر امنیتی را تشدید نمایند.

مقامات امنیتی در سری نگر میگویند در استودیوم آنجا که اکثر مراسم برپا میگردد، تدابیر امنیتی تشدید شده است.

هند از شصت و دومین سالگرد استقلال از برتانیه، قدرت استعماری سابق، جشن میگیرد.

XS
SM
MD
LG