لینک های دسترسی

توقیف خبرنگار پاکستانی صدای امریکا توسط مقامات مهاجرت امریکا


مقامات ادارۀ مهاجرت ایالات متحده یک ژورنالیست پاکستانی را که برای رادیو دیوۀ صدای امریکا گزارش میدهد و خانه اش را تندروان طالب ماۀ گذشته در شمال غرب پاکستان تخریب کرده بودند، توقیف نموده اند.

یک مقام ادارۀ مهاجرت و تطبیق مقررات گمرکی این موضوع را تائید کرد که رحمن بنیریی بروز یکشنبه بمجرد مواصلت به میدان هوائی دلس واشنگتن توقیف شده ولی آن اداره گفت علت توقیف او را نمیتواند افشا نماید.

بنیری با یک ویزۀ معتبر ایالات متحده که توسط سفارت امریکا در اسلام آباد صادر شده بود و به وی اجازه میداد برای یک سال در ایالات متحده کار کند، به واشنگتن آمده بود.

جون موورJoan Mower، سخنگوی صدای امریکا گفت این اداره در مورد اوضاع فوق العاده نگران است. کمیتۀ محافظت ژورنالیستان نیز به نمایندگی ازین ژورنالیست حرف زده است.

بنیری بعد از بم گزاری تاریخ هشتم جولای به صدای امریکا گفت که یک دسته از تندروان به خانه اش در منطقۀ بُنَیر رفته به پدرش گفتند که پسرت علیۀ تندروان حرف میزند و به آنها هدایت داده شده تا خانه ات را منفجر سازیم.

این خبرنگار گفت که تندروان به ۱۱ عضو فامیل او اجازه دادند تا خانه را ترک کنند و متعاقباً خانه را غارت نموده و مواد منفجره را منفجر ساختند. طبق گزارش دران واقعه کسی مجروح نشده است.

XS
SM
MD
LG