لینک های دسترسی

غلبۀ عملۀ مصری یک کشتی ربوده شده بر ربایندگان


یک دزد بحری صومالیه میگوید عملۀ اختطاف شدۀ دو کشتی ماهی گیری مصر با غلبه بر دزدان بحری که آنها را گروگان گرفته بودند، آزادی خود را بدست آوردند.

یکی از دزدان بحری در داخل کشتی که خود را میرا میخواند میگوید که اختطاف کنندگان مسلح با کارد های بزرگ بروز پنجشنبه بر دزدان بحری غلبه نمودند. او گفت که عملۀ مصری متعاقباً تفنگ های دزدان را گرفته و دو تن آنها را بقتل رسانیدند.

مقامات کشتی رانی میگویند مصری ها اکنون کنترول کشتی های شان را بدست دارند و بسوی وطن روان اند.

این دزدان بحری این دو کشتی را از اواسط ماۀ اپریل به اینطرف در کنترول خود داشتند.

این یکی از مواقع نادری را نشان میدهد که عملۀ کشتی بمقابل دزدان بحری، که معمولاً عملۀ کشتی ها را بخاطر دریافت پول، برای ماه ها نگهداری میکنند، مقاومت نموده اند.

در یک انکشاف دیگر، یک کشتی باربر ترکیه بروز جامعه از یک حملۀ دزدان بحری صومالیه در خلیج عدن فرار کرد.

XS
SM
MD
LG