لینک های دسترسی

تعیین قاضی القضات جدید ایران


آیت الله علی خامنه ای، رهبر روحانی ایران در حالی یک قاضی القضات جدید را تعیین نموده که آن کشور محاکمۀ احتجاج کنندگان علیۀ انتخابات ریاست جمهوری مورد منازعه را براه انداخته است.

وسایل نشراتی دولتی ایران بروز شنبه گزارش داد که آیت الله صادق لاریجانی باین عهده تعیین گردیده است. مدت خدمت قاضی القضات سابق بسر رسیده است.

قاضی القضات جدید عضو شورای تندرو نگهبان و برادر علی لاریجانی، رئیس شورای ملی است.

ایران ۲۵ نفر دیگر را بروز یکشنبه باتهام ناآرامی های بعد از انتخابات محاکمه خواهد کرد.

در هفته های اخیر بیش از ۱۰۰ زندانی در یک محاکمۀ دسته جمعی با اتهامات مقابل میباشند. متهیمن شامل یک سیاستمدار ارشد، یک معلم فرانسوی و کارمندان ایرانی سفارت های برتانیه و فرانسه هستند.

گروه های مدافع حقوق بشر میگویند بسیاری از متهمین بعد از متحمل شدن تاکتیک های شدید تحقیقات، مجبور ساخته شده اند، اعتراف نمایند.

XS
SM
MD
LG