لینک های دسترسی

شاهرخ خان در نیویارک توقیف شد


شاهرخ خان، هنر پیشه بالی ودد میگوید مقامات امور مهاجرت امریکا بروز شنبه او را برای دو ساعت در میدان هوایی نیویارک نگهداشته و مورد سوال قرار دادند.

خان میگوید که یکی از بزرگترین ستاره های سینمانی هند است میگوید، مقامات در حالیکه او میخواست تکت خود را بگیرد از قطار بیرون کشیده و یکطرف بردند.

مقامات به او گفته اند که نام او در فهرست نام های ثبت شده در کامپیتور میباشد. "خان" از نام های معمول مسلمان در هند و پاکستان است.

دیپلومات های هندی و امریکایی چند ساعت بعد، از موضوع خبر شده و برای رهایی خان دست به کارشدند.

تیموتی جی رومیر، سفر امریکا در دهلی گفت خان یک شخصیت سر شناش در جهان بوده و بود و باش او در امریکا مستقبل است.

شاهرخ خان که ۴۴ ساله میباشد، یک ماه گذشته در امریکا بوده و روی فلمی به نام "نام من خان است" کار میکند. موضوع این فلم تبعیض و مسایل مربوط به مشکلات نژادی است.

XS
SM
MD
LG