لینک های دسترسی

سرشماری عراق بخاطر مشکلات نژادی به تعویق افتاد


وزیر پلان عراق میگوید اولیت سرشماری سرتاسر آن کشور در دو دهه برای مدت نامعینی بخاطر نگرانی های نژادی به تعویق انداخته شد.

علی بابن بروز یکشنبه گفت حکومت از لحاظ تخنیکی آماده است تا سرشماری را انجام دهد، ولی بیم دارند که تنش ها را در مناطق مورد منازعۀ عرب ها و کرد ها بیشتر خواهد ساخت.

او گفت سیاستمداران محلی در مورد سرشماری ابراز نگرانی نموده اند.

این سرشماری که در ماه اکتوبر طرح شده بود، اولین سرشماری از سال 1978 بود که شمال کشور نیز در آن گنجانیده شده بود.

مامورین گفتند، امکان دارد سرشماری در اپریل و یا آگست سال 2010 صورت گیرد.

XS
SM
MD
LG