لینک های دسترسی

پولیس در غرب نایجیریا یک بر کمپ بنیاد گرایان اسلام گراه حمله نمود


پولیس در غرب نایجیریا یک بر کمپ بنیادگرایان اسلام گراه حمله نموده و سه هزار باشندۀ آنرا در یک ساحۀ تحت ادارۀ حکومت انتقال داد.

شاهدان عینی میگویند در حدود یک هزار و پنج صد عسکر پولیس و مامور امور مهاجرت روز شنبه در کمپ دارالاسلام داخل شده و مردم را به لاری ها انتقال دادند.

انتقال آنها به شکل صلح آمیز صورت گرفته، و باشنده گان را به پوهنتون تخنیکی حکومت در شهر موکوا انتقال داده شدند.

این دستگیری ها دو هفته بعد از تنش های بوکو حرام، گروه افراطی اسلام گراه در شمال شرق نایجیریا صورت گرفت. در جریان تصادمات بین این گروه و نیرو های دولتی بیش از 700 تن کشته شده است.

پولیس میگوید بعد از آنکه باشنده گان و مامورین محلی ابراز نگرانی نمودند، قوای دولتی علیه دارل الاسلام این اقدام را نمود.

XS
SM
MD
LG