لینک های دسترسی

گزارشی مجله تایم: بسیج نمودن ۳۲ هزار نفر برای ناکام ساختن کرزی در انتخابات


مجلۀ تایم مینویسد: محمد شفیق پوپل یکی از مخالفین سرسخت حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان است اما او ملک، جنگ سالار و حتی برای انتخابات ریاست جمهوری مجوزۀ تاریخ ۲۹ اسد، کاندید هم نمیباشد.

پوپل صرف ۳۰ سال داشته و ریاست سازمان ملی و اجتماعی جوانان را بعهده دارد، سازمانی که از سرحدات مذهب، فرقه و قبیله فراتر میرود.

هدف عمومی این سازمان ترویج دیموکراسی و حقوق بشر است. اما هدف پوپل دقیق تر است: بسیج نمودن ۳۲ هزار عضو این سازمان جوانان برای ناکام ساختن کرزی در انتخابات.

او میگوید: "حکومت فعلی ارزش های ما را درک نمکیند و این باید تغیر نماید."

در پوهنتون کابل، قدسیه زهاب، محصل سال اول ادبیات میگوید هم صنفی هایش وقت بیشتر را در قسمت انتخابات آینده مصرف میکنند تا امتحانات آینده.

او میگوید "اکثریت محصلین پوهنتون رای میدهند اما نه برای کرزی. این احساس وجود دارد که او برای جوانان کار نمیکند."

مجلۀ تایم مینویسد همین که افغانستان انتخاباتی را دایر میکند بذات خود معجزه است. سال هنوز به آخر نرسیده و هم اکنون خونین ترین سال از سال ۲۰۰۱ باینطرف میباشد.

بخش های بزرگی از کشور تحت کنترول تندروان است و بعضی از مفسرین میگویند طالبان در تقریباً ۷۰٪ کشور حضور دائمی دارد.

در حالیکه انتخابات نزدیک میشود، شدت حملات نیز بیشتر میگردد. ملل متحد میگوید تلفات اهالی نسبت بسال گذشته ۲۴٪ بیشتر میباشد. بهمین دلیل انتخابات امسال مهم است.

حکومت کرزی نحو رهبری عنعنوی از بالا به پائین را تعمیل کرده که برای نسل قدیمی تر شاید کار بدهد ولی جوانان را مایوس ساخته است.

بیش از ۷۰٪ نفوس افغانستان پائین تر از سن ۳۰ است و تخمین ۸ تا ۱۰ ملیون نفر از ۱۷ ملیون نفر واجد شرایط رای دهی، بین سنین ۱۸ تا ۲۵ قرار دارند.

جاهد محسنی، رئیس سازمان نشراتی موبی گروپ میگوید: "مردم قیاس میکنند که بزرگسالان به جوانان خواهند گفت که به کدام کاندید رای بدهند، جوانان هنوز هم به بزرگان شان احترام قایل اند ولی آنها این ظرفیت را پیدا کرده اند تا برای خود شان فکر کنند و هر کاندیدی که آنها را نادیده بگیرند، با نتایج غیرمنتظره ای مقابل خواهد شد."

مجلۀ تایم مینویسد در حالیکه امنیت برای اکثریت افغانها یک نگرانی روزمره است جوانان از حکومت میخواهند تا به امحای فساد اداری که کشور را فراگرفته و ایجاد مشاغل برای کسانی که شایستگی آنرا داشته باشند متعهد باشد.

بسیاری از جوانان احساس میکنند که تاکید کرزی بر تحکیم روابط با رهبران قبایلی، جنگ سالاران و قدرت مندان عنعنوی بمصالح آنها نیست.

طبق تازه ترین نظر پرسی ها اگرچه حامد کرزی در بین کاندیدان پیشتاز است ولی آرای کافی یعنی بیشتر از ۵۰٪ ندارد که در دور اول برنده شود و در دور دوم جوانان بهر کسی که بمقابل رئیس جمهور قرار بگیرد رای خواهند داد.

برای سازمان جوانان اشرف غنی کاندید دلخواه است که میخواهد حکومت باساس شایستگی استخادم نماید، ایجاد مشاغل از طریق مشوق ها صورت گیرد و مواد درسی مکاتب عصری شود.

پوپل میگوید یک عدۀ زیاد کاندیدها پشتیبانی از جوانان را وعده داده اند ولی غنی میگوید چگونه آنرا انجام میدهد.

مجلۀ تایم مینویسد که عصمت الله کوثر کسی است که میخواهد باساس شایستگی اش مورد قضاوت قرار گیرد. این جوان ۲۴ ساله تازه بعد از سه سال تحصیل در بنگلور با یک سکالرشپ حکومت هند به افغانستان بازگشته است.

کوثر در دو سالگی پدر خود را در جنگ بمقابل شوروی از دست داد. مادرش در قسمت تحصیل او سخت کوشید تا باشد که وقتی بزرگ شد، فامیل را از فقر نجات بدهد.

کوثر فکر میکرد که شهادتنامۀ او در رشتۀ منیجمنت و پرسونل و دانش زبان انگلیسی او برایش شغل خوبی ببار خواهد آورد. او برای عهده ای در شعبۀ مامورین یک وزارت خانه درخواستی داد و مطمئن بود که با شایستگی ای که دارد حتماً قبول میشود تا اینکه برای مصاحبه با شخص مؤظف رفت.

کوثر میگوید: "من بیشتر از او میدانستم و من باید بحیث معاون او کار میکردم." کوثر رد شد. عین چیز بر سر همۀ کسانی آمد که از سکالرشپ حکومت هند بهره مند شده بودند.

او میگوید هر سال هزاران تحصیل کردۀ با مهارت و استعداد بوطن باز میگردند اما نمیتوانند کار بیابند زیرا کسانی که در مناصب بالاتر هستند مسلکی نمیباشند و نسل جدیدی که چیزی میداند برای شان خطر و تهدید تلقی میگردد.

بسیاری از جوانان که در داخل افغانستان کار نمییابند مایوس شده و در جستجوی کار بخارج میروند که عواقب آن مصیبت بار است.

در ماۀ اپریل جسد ۶۲ جوان در سرحد بین افغانستان و پاکستان کشف شد که در یک کانتینر با ۱۰۰ مهاجر غیرقانونی دیگر خفه شده بودند.

آنها کوشش میکردند به ایران بروند. سال گذشته تخمین ۶۰۰ هزار نفر بطور غیر قانونی از افغانستان فرار کردند. بقول بصیر یک قاچاق بر مهاجرین غیر قانونی اکثر آنها جوان، تحصیل کرده و طبقۀ متوسط هستند.

مجلۀ تایمز مینویسد که بهترین و ساده ترین راۀ شکست دادن تندروان این است که برای بیکاران کار داده شود.

کوثر میگوید "ما احساس میکنیم که بخشی از جامعه نیستیم که بتوانیم کار کنیم و صدای ما شنیده شود. وقتی آنرا در زندگی روزمره نمییابید بسوی دیگری نگاه میکنید."

مجلۀ تایم نتیجه گیری میکند که چنین بنظر میرسد که افغانستان در یک بحران دایمی گیر مانده است. ولی طبیعت جوانان آنها را خوش بین میسازد. و یوسف محسنی در انتخابات آینده امیدواری میبیند.

او میگوید: "من آینده را میبینم، در صورتی که شخص درستی را انتخاب کنیم. اگر ما بتوانیم یک نفر را متقاعد سازیم و او بتواند یک نفر دیگر را متقاعد بسازد، همۀ ما میتوانیم تغیر کنیم. این کشور کسی را جز ما ندارد."

XS
SM
MD
LG