لینک های دسترسی

انتخابات کنونی افغانستان - کاملاً متفاوت از انتخابات پنج سال قبل


طی چهار دهه گذشته این اولین بار است که افغانستان خود انتخابات خویش را راه اندازی مینماید.

اما معاونت خارجی ها نیز در این راستا موجود است، مهمتر از همه حضور ده ها هزار سرباز تحت رهبری ناتو در سراسر آن کشور میباشد که نیرو های افغان را از نقطه نظر تامین امنیت و حمایت تدارکاتی و لوژستیکی، کمک مینماید.

جامعه بین المللی نیز جهت برگذاری انتخابات کمک مالی نموده و کمپاین تعلیمات رای دهنده گان را راه اندازی مینمایند. اما بر اساس گزارش ستیف هرمن خبرنگار صدای امریکا از کابل، چالش های زیادی نیز وجود خواهد داشت، به شمول طالبان که تصمیم گرفته اند تا پروسه رای دهی را مختل سازند.

انتخابات کنونی کاملاً متفاوت از انتخابات پنج سال قبل است، که حامد کرزی در آن برنده اعلان گردید. اینبار افغان ها این پروسه را کنترول مینمایند و تعداد کمی از مشاورین و ناظرین بین المللی در این میان حضور خواهند داشت.

احمد نادر نادری از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صدای امریکا میگوید: وضعیت امنیتی موجود به حضور ناظرین بیشتر اجازه نخواهد داد.

او میگوید: "اتخاذ تدابیر امنیتی برای هریک از ناظرین بین المللی که به ولایات و یا مراکز نا امن رای دهی اعزام میگردند، بصورت عملی ممکن نیست. و در گذشته نیز ممکن نبود. هرچند من مایل استم تا شاهد حضور تعداد بیشتر ناظرین بین المللی باشم، تا بتوانند که به این پروسه اعتبار و شفافیت بیشتر ببخشند."

افغان ها مانند نادری، این را نمیدانند که موضوعات مهم نهفته در انتخابات 20 اگست چه میباشد.

نادری میگوید: "من فکر میکنم که این یک برهه حساس در تاریخ ملت ما در افغانستان و نیز در عرصه بین المللی است. اگر این پروسه ناکام بدر آید، هرگاه خشونت یا سایر اغراض با آن توأم شود، اعتبار و مشروعیت خود را از دست میدهد. و سپس سرنوشت کلیه پروژه های اسقرار افغانستان و منطقه با شکست مواجه میگردد."

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رول عمده ای را در منصفانه بودن انتخابات بازی مینماید. اما نورمحمد نور سخنگوی این کمیسیون به صدای امریکا میگوید، کمیسیون در موقعیتی قرار ندارد که امنیت را تامین نماید.

نور میگوید: "این مسوولیت کمیسیون مستقل انتخابات نیست. اینگونه مسوولیت ها به نیرو های داخلی و بین المللی که در افغانستان اند، محول میگردد. این وظیفهء آنان است تا یک فضای خوب را برای برگذاری انتخابات ایجاد نمایند."

در مقابل دروازه پوهنتون کابل اظهار نظرات در مورد امکان تامین امنیت درست انتخابات، متفاوت است.

عنایت الله حمیدی یک تن از محصلین آرزو دارد هزاران تن نیرو های مسلح افغانی و نیرو های تحت فرمان ناتو یکجا با هم ، بتوانند امنیت انتخابات را تامین نمایند.

حمیدی میگوید: "نقش نیرو های بین المللی در رابطه به انتخابات مهم است. ما از آنان نهایت سپاس گزاریم، بخاطریکه آنا صلح و امنیت را بخش های مختلف کشور ما تامین نمودند. ما از آنان تمنا داریم تا در این خصوص ما را تا زمان ختم انتخابات همراهی کنند. ما گفته میتوانیم که اگر نیرو های بین المللی رسالت خویش را ادا نکنند، مردم ما قادر نخواهند بود تا سرحد هر چه ممکن در رای دهی اشتراک نمایند."

نیلا علی محصل فاکولته حقوق نگران این است که زنان قادر نخواهند بود تا به مراکز رای دهی بروند، نه بخاطر نا امنی بلکه بخاطر محدودیت هایی که از سوی این جامعه سنتی بر آنا وضع گردیده است.

حقیقت این است که بعضی زنان از رفتن به مراکز رای دهی مانع خواهند شد. بعضی جنگ سالاران آرا را به نفع کاندیدان مورد نظر شان به خرید و فروش خواهند کرد، و حد اقل در چند مرکز محدود اوراق رای دهی به خاطر حضور طالبان و گروه های مخالف دولت انتقال داده نخواهد شد.

با وجود این همه موانع، دولت افغانستان و جامعه بین المللی آرزو دارند تا تلاش های هماهنگ آنان باعث برگذاری انتخاباتی گردد که از اعتبار کافی برخوردار باشد، تا بتواند که بطور مصالمت آمیز از سوی مردم افغانستان پذیرفته شود.

XS
SM
MD
LG