لینک های دسترسی

نیویارک تایمز در رابطه با آخرین مناظرۀ تلویزیونی کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان


روزنامۀ نیویارک تایمز در رابطه با آخرین مناظرۀ تلویزیونی و روز های اخیر مبارزاتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان.

کرلوتیا گال نوشته است حامد کرزی امکان انتخاب خود را روز یکشنبه با ظاهر شدن در یک مناظرۀ مستقیم تلویزیونی و اجازه دادن به یک جنگسالار برای برگشت دوباره به افغانستان، بیشتر ساخت.

مسولین امنیتی همچنان اعلام نمود که طالبان مراکز بیشتر رای دهی را در جنوب اجازه میدهند باز باشد، که موضع مستحکم حامد کرزی پنداشته میشود.

نیویارک تایمز از سردار محمد اوغلی، عضو ازبک شورای ملی افغانستان نقل قول نموده که عبدالرشید دوستم که عساکر او متهم به قتل صدها زندانیان طالبان در سال 2001 اند، شام یکشنبه از ترکیه به افغانستان برگشت.

باوجود اینکه شهرت او تصمیم بعضی رای دهنده گان را تغیر میدهد، توقع میرود برگشت او حمایۀ ازبک ها را از کرزی بیشتر سازد.

روزنامه از امرالله صالح، رئیس ادارۀ استخباراتی افغانستان نقل قول نموده که صدها طالب موافقه نموده اند تا در مناطق مختلف اجازه بدهند انتخابات بدون کدام اختلالی صورت گیرد.

تایمز از حنیف اتمر، وزیر داخلۀ افغانستان نقل قول نموده در که عملیات های نظامی اخیر قوای افغان و امریکایی ادارۀ دو ولسوالی را تحت تصرف در آورده اند.

هشت ولسوالی افغانستان تحت ادارۀ طالبان میباشد که در آن انتخابات برگزار نمیشود. مامورین معمولاً میگویند که طالبان در 45 در صد افغانستان نفوذ دارند.

روزنامۀ واشنتگن پوست نیز در رابطه به مناظرۀ اخیر کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مطلبی را نشر نموده است که فشردۀ آن تقدیم میشود.

به عقیدۀ جشوا پارت لو، نویسندۀ مطلب، رمضان بشر دوست کاندید پُر تحرک این مناظره بود که در مورد فساد اداری و ناکارائی حکومت انتقاد نمود و گفت افغان ها بخاطری از طالبان طرفداری میکنند که حکومت کابل توانائی حل مشکلات شانرا ندارد.

روزنامه در رابطه سهم کرزی درین مناظره نوشته است، او کوشش نمود که ملامتی مشکلات افغانستان را از حکومت خود منحرف سازد. به گفتۀ کرزی قوای خارجی با تلاشی منازل افغان ها و تلفات غیر نظامیان، خشونت طالبان را افزایش داده اند.

او گفت مشکلات افغانستان همراه با دهشت افگنی و خشونت از خارج کشور سر چشمه گرفته و داخلی نیست.

زمانیکه کرزی گفت در صورت انتخاب دوباره لویه جرگه را دایر نموده و طالبان را دعوت میکند، بشر دوست اشاره نمود که آیا طالبان آماده اند مذاکره نمایند.

غنی از مهارت های تکنوکراتیک و مدیریت خود تمجید کرده و بر نیاز اصلاحات و هماهنگی بهتر بین قوای افغان و بین المللی تاکید نمود. او در رابطه به بهود نقش زنان نیز صحبت نمود.

واشنگتن پوست افزوده که هر سه کاندید تاکید نمود که وابستگی افغانستان را به قوای خارجی کم ساخته و نقش قوای امنیتی افغانستان را بیشتر خواهند ساخت، ولی هیچ یک آنها نگفت چه زمانی میخواهند قوای امریکایی افغانستان را ترک نماید.

در اخیر واشنتگن پوست از آخرین نظر پرسی ها نقل قول نمود که کرزی را با 45 در صد آرا نشان میدهد که سبقت داشته و داکتر عبدالله 25 در صد رای دهنده گان را به خود جلب نموده است.

فلدلفیا انکویارر، در رابطه به برگشت عبدالرشید دوستم مطلبی را نوشته است که فشردۀ آن تقدیم میشود.

یک جنگسالار بدنام افغان که به کشته صدها زندانی طالب متهم است روز یکشنبه به کابل آمد و طوری به نظر میرسد که با حامد کرزی معاملۀ سیاسی نموده باشد.

روزنامه افزوده، بخاطر معامله با جنگسالاران، کرزی تحت انتقاد شدید جامعۀ جهانی قرار گرفت. چنین اقداماتی صلاحیت حکومتی مرکزی را محدود ساخته، فساد اداری را افزایش میدهد و جنبش طالبان را تقویت میبخشد.

روزنامه افزدوه که مامورین سفارت ایالات متحده در کابل بازگشت جنرال دوستم را محکوم نمودند.

روزنامه از سیامک هروی، سخنگوی کرزی نقل قول نموده که هیچ مانع قانونی بخاطر برگشت جنرال دوستم وجود ندارد.

دوستم از سمت رئیس ارکان رئیس جمهور برکنار گردیده بود، ولی بعداً این سمت برایش دوباره داده شد. دوستم اتهام کشتن زندانیان را رد نموده و این موقف را ماه گذشته یکبار دیگر تکرار نمود.

بعضی از زندانیان میگویند آنها در کانتینر ها جابجا شده بودند که صدها تن در آنجا بخاطر عدم موجودیت اکسیجن خفه شد.

قرار است قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روز پنجشنبه، دوستم و کرزی به ولایت جوزجان بخاطر جلب طرفداری به آقای کرزی سفر نمایند.

XS
SM
MD
LG